På Coor arbetar vi för tillgodose alla behov inom dokumenthantering. Utöver tjänsten Arkinet erbjuder vi ett flertal tilläggstjänster för att era processer ska fungera störningsfritt och effektivt.

Datafångst/digitalisering

Att skanna dokument och fånga metadata gör verksamhetens dokument- och ärendehantering mer effektiv då informationen blir tillgänglig digitalt. Fångad information kan behandlas automatiskt i system för t ex digital fakturahantering eller ärenderegistrering.

Coor har en produktionsenhet för skanning och tolkning, vilket vi sammantaget kallar för datafångst. Verksamheten är uppbyggd för skanning i industriell skala och bedrivs i ändamålsenliga lokaler i Luleå. Årligen skannar vi miljontals dokument åt ett flertal stora kunder.

Mallar

Vi kan ta fram professionella fysiska och digitala mallar och blanketter för internt eller offentligt bruk. Med dynamiska digitala blanketter underlättas indatakontroller. Givetvis är blanketterna optimerade för tolkning.

Fysisk arkivering

Genom att låta Coor ta hand om den fysiska arkiveringen av viktiga dokument frigörs tid och utrymme i din verksamhet. Samtidigt garanterar vi en säker och kostnadseffektiv arkivering och smidig åtkomst till arkiverat material.

Processtöd/Servicebyrå

Vi avlastar er personal med rutinmässigt arbete, som registrering och kvalitetskontroll.

Konsulttjänster

Vi kan hjälpa er med informationsanalyser, att se över era behov inom dokumenthantering och hjälpa till med övertagande och flytt av fysiska och digitala handlingar.