2023-07-12

Nytt avtal digitala ärendehanteringsprocesser

Ytterligare en befintlig kund övergår till SSO (Singel Sign On) inloggning i Arkinet.
2023-07-11

Nytt avtal digitala ärendehanteringsprocesser

Kund beställer systemarkivering av ett äldre ärendehanteringssystem. Kunden behöver tillgång till informationen men vill uppnå en kostnadbesparing och slippa upprätthålla kompetens i systemet genom att anlita Arkinet systemarkivering. I uppdraget ingår läsa ut informationen från kundens system och gör den tillgänglig för hos kunde behöriga personer i Arkinet e-arkiv.
2023-06-16

Nytt avtal digitala ärendehanteringsprocesser

Coor tecknar ett omfattande uppdrags och licensavtal för Arkinettjänster med kund. Uppdraget går ut på att ta emot och processa digitala och fysiska handlingar genom ett flöde av automatiska och manuella beslut. För uppdraget konfigureras Arkinet för automatisk identifiering av dokument samt autommatsikt godkännande av korrekta dokument. I uppdraget ingår även att manuellt hantera icke korrekta dokument.
2023-06-12

Arkinet release 2 av 4

Arkinet genomförde på fredagskvällen release nr 2 av 4 under 2023. Arkinet släpper 4 releaser årligen där innehållet främst baserar sig på kundönskemål och omvärldsbevakning.
2023-06-13

Behöver ni frigöra lokalyta

Behöver ni frigöra lokalyta och/eller vill ni få in era fysiska dokument från pärmar, mappar etc in i ett e-arkiv. Arkinet lanserar nu den kostnadseffektivaste e-arkiveringslösningen av ostrukturerade fysiska dokument. Lösningen innehåller även en koppling mellan elektroniska arkivet och den fysiskt arkiverade handlingen om så önskas. Era dokument hittar ni snabbt och enkelt i Arkinet. Kontakta oss så berättar vi mer.
2023-04-13

Arkinet deltar på Arkivforum

Arkinet kommer att delta som utställare på mässan Arkivforum i höst. Mer information om mässan kommer längre fram.
2023-03-20

Ny release av Arkinet

Ny release av Arkinet. Den första av fyra releaser som genomförs årligen.
2023-03-16

Ny kund i Arkinet

Hypoteksbolag tecknar avtal om Arkinet e-arkiv för lånehandlingar. I uppdraget ingår att digitalisera en stor volym fysiska låneakter som sedan läses in i Arkinet e-arkiv. Lånehandlingarna ska snabbt och enkelt vara tillgängliga för kundens handläggare samtidigt som det ställs stora krav på informationssäkerheten i tjänsten.
2023-02-22

Ny integration

Internationellt försäkringbolag beställer integration av ytterligare återförsäljarsystem för att få in sina avtal i Arkinet e-arkiv.
2023-02-16

Nytt avtal

Bolag inom finansiell verksamhet tecknar avtal för Arkinet e-arkiv och Arkinet ärendehantering samt Arkinet Dokumenthantering för att hantera och följa upp sina leverantörer.
2023-01-31

Nytt avtal

Kommunalt renhållningsbolag tecknar avtal för Arkinet e-arkiv inklusive integration mot befintliga system. Uppdraget kan även komma att utökas med digitalisering av befintliga handlingar.
2023-01-23

Nytt avtal

Kommunalt brandförsvarsbolag tecknar avtal för Arkinet e-arkiv, med option på digitalisering av befintligt fysiskt arkiv. I uppdraget ingår även integration mot befintligt ärendehanteringssystem.
2023-01-17

Förlängning av avtal

Kommunalt fastighetsbolag tecknar avtal för ny period. Leveransen består av Arkinet e-arkiv samt digitalisering.
2022-12-02

Ny release av Arkinet

Ny lyckad release av Arkinet där arbete har påbörjats för att uppdatera applikationens utseende i webläsaren.
2022-11-08

E-arkiv offentlig verksamhet

Arkinet har fått ett nytt e-arkiv-uppdrag för en offentlig verksamhet. Uppdraget går ut på att leverera Arkinet som e-arkiv-tjänst. I uppdraget ingår även en option för digitalisering av befintliga pappersbaserade handlingar. Uppdraget är på tre år med optioner för förlängningar.
2022-10-12

Avtalsförlängning

Kommun med digitaliseringuppdrag förlänger uppdraget.
2022-09-30

Ny release av Arkinet

Ny Arkinetrelease med bl.a. fler möjligheter kring e-signering.
2022-09-28

Arkivforum

Coor och Arkinet ställer ut på Arkivforum den 18-19 oktober på Bygget konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Vi visar bland annat upp e-signering och hur smarta integrationer ger archiving-by-design. Våra kunder erhåller rabatt på deltagaravgift, kontakta oss för rabattkod.
2022-09-20

Arkinet e-arkiv för samtliga handlingar

Uppdraget går ut på att e-arkivera handlingar för en offentlig verksamhet med option på att digitalisera befintliga fysiska handlingar.
2022-08-26

Ny kund fakturaarkiv

Arkinet fakturaarkiv beställs av en myndighet. Uppdraget går ut på att e-arkivera leverantörs- och kundfakturor i Arkinet för snabb återsökning.
2022-07-11

Avtalsförlängning

Befintlig kund inom industrisektorn tecknar förlängt avtal för både kundavtal och HR-akter.
2022-06-10

Ny release av Arkinet

Ny Arkinetrelease. Bl.a. har en tydligare startsida i Arkinets webgränssnitt introducerats.
2022-05-24

Dokument med höga säkerhetskrav

Befintlig kund beställer lösning för extra känsliga dokument som endast ett fåtal personer ska ha tillgång till.
2022-05-20

Vidareutveckling av HR-akter

Befintlig kund inom service till industrin utökar användandet av Arkinet Personalarkiv med Dokumenthanteringsfunktioner för att själva snabbt och enkelt kunna spara ner handlingar i respektive personalakt.
2022-05-12

Ytterligare integrationer Arkinet kundakter

Kund inom finanssektorn utökar användandet av Arkinet med ytterligare integrationer för inflöde av kundavtal till Arkinet kundakter.
2022-03-18

Ny release av Arkinet

Ny lyckad Arkinetrelease. Fyra gånger om året driftsätter vi en uppdatering av Arkinet. Detta var årets första.
2022-03-01

Ny medarbetare

Arkinet stärker upp utvecklingsteamet med ytterligare en erfaren utvecklare.
2022-02-24

Skanning leverantörsfakturor

Kommun tecknar avtal för skanning och teckentolkning av leverantörsfakturor samt fysisk arkivering av dessa.

2022-02-04

E-arkiv och digitalisering

Befintlig kund beställer upplägg för nya bolag. Uppdraget går ut på att digitalisera HR-akter och läsa in dem i Arkinet e-arkiv.

2022-02-02

Fakturaskanning

Befintlig kund i konsultbranschen förlänger uppdrag att skanna och tolka leverantörsfakturor.

2022-01-27

E-arkiv

Kommunalt bolag i fastighetsbranschen förlänger avtal med Arkinet e-arkiv och digitalisering.

2021-12-20

Ny kund i Estland

Arkinet som tjänst med Arkinet e-arkiv och Arkinet Dokumenthantering beställdes av kund i Estland. Uppdraget avser Arkinet Personalarkiv och består av digitalt signerade personalhandlingar.

2021-12-17

Kund köper Arkinet On Prem

En ny kund med höga säkerhetskrav har tecknat avtal om installation av Arkinet i deras säkra miljö. Installationen kommer bestå av Arkinet e-arkiv, Arkinet ärendehantering och Arkinet Dokumenthantering.

2021-12-13

Ny kund i Arkinet Personalarkiv

Bolag inom tele- och datakommunikation köper Arkinet Personalarkiv. Uppdraget går ut på digital och fysisk arkivering av personalhandlingar där hela koncernen kan använda Arkinet.

2021-10-22

Artikel i HR Nytt

Dokumenttjänster har skrivit om filstrukturer och långsiktigt tänkande vad gäller informationshantering i HR nytt. Artikeln hittar du här

2021-10-08

Ny release av Arkinet

Ny Arkinetrelease. Bland annat har en av våra kunder fått möjlighet till e-signering för samtliga avtal via Arkinet. Samt att Arkinets e-signering har kompletterats med möjlighet till e-signering med mobilt BankID.

2021-09-16

Fakturaskanning

Befintlig kund utökar antalet bolag som använder sig av Coors tjänst för skanning av leverantörsfakturor.

2021-08-25

Första FileDrop-kunden

Första kunden har börjat använda Arkinet FileDrop för att underlätta inleverans av avtal från återförsäljare till kundens Arkinet e-arkiv. FileDrop är ett GDPR säkert och snabbstartat alternativ till systemintegration för inleverans av avtalsdokumentation etc.

2021-07-23

Ny modul i Arkinet - FileDrop

En smidig och enkel funktion att genom drag-and-drop-funktionalitet ladda upp filer i Arkinet har implementerats.

2021-06-30

Nytt avtal Digitalisering och e-arkiv

Bolag med tusentals kunder och miljoner användare världen över tecknar avtal för digitalisering, fysisk arkivering och e-arkiv av stora dokumentvolymer.

2021-05-31

Nytt avtal

Ett världsledande företag inom digitala motorvägar för datatrafik tecknade avtal med Coor Dokumenttjänster.

2021-05-20

Digitalisering och ärendehantering

Ytterligare avtal för Coor Dokumenttjänster där vi ska digitalisera dokument och tillgängliggöra dessa i Arkinet Ärendehantering för vidare bearbetning.

2021-03-30

Nytt fakturaskanningsuppdrag

Beställning av ytterligare ett bolag för fakturaskanning.

2021-03-22

Ny release i Arkinet

Den 19:e-20:e mars genomfördes årets första release i Arkinet.

2021-02-15

Nytt uppdrag skanning och Arkinet

Bank väljer Dokumenttjänster för skanning av leverantörsfakturor och avtal samt Arkinet e-arkiv för lagring och återsökning. Fysisk arkivering av originalhandlingar ingår också i uppdraget.

2021-01-12

HR digitalisering 2.0: e-signering

Ytterligare en artikel i HR-nytt om hur man kan använda Arkinet för att jobba med personalakter med hjälp av e-signering.
Artikeln hittar du här
2021-01-08

Två nya uppdrag leverantörsfakturaskanning

Nordisk bank beställer skanning av leverantörsfakturor för två nya bolag.
2020-12-17

Nytt uppdrag leverantörsfaktura skanning

Internationell kund inom bemanning och tjänsteleveranser beställer nytt skanningsuppdrag av leverantörsfakturor.
2020-12-11

Ny release av Arkinet

Den 11 december genomfördes en ny release i Arkinet med flera nya funktioner för er som kunder.
2020-12-08

HR-nytt Digitalisering 2.0

Artikel om hur man med Arkinet kan nå Digitalisering 2.0 på HR avdelningar, och i andra delar av verksamheten också.
Artikeln hittar du här
2020-11-26

e-signering

Effektivisera och kvalitetssäkra er avtalsprocess. Arkinet e-signering förenklar och kvalitetssäkrar avtalsskrivandet genom att man kan välja lämpligt aktuellt dokument i Arkinet, skriv in mailadressen till den/de som ska signera dokumentet och låt sedan systemet sköta hela processen. Ni får larm/information via mail när det signerade dokumentet ligger sparat i Arkinet e-arkiv. Ni får på samma sätt meddelande ifall signerandet stannat av i någon del av processen. Ett mycket smidigt sätt att effektivisera avtalsprocesser.
2020-09-26

Ny release av Arkinet

Arkinet har uppdaterats med en ny release.
2020-09-20

Nytt uppdrag

Beställning på inläsning av ca 65000 PDF-dokument som ska indexeras in i Arkinet för snabb åtkomst.
2020-09-01

Ny medarbetare

Arkinet stärker upp utvecklingsteamet med ytterligare en erfaren utvecklare.
2020-08-21

e-signering

Arkinet har funktionalitet för e-signering och en integration mot tredjepartsapplikationen för Bankid-signering. Lösningarna täcker in de flesta behoven hos våra kunder.
Elektroniska signaturer, eller e-signering, kan användas för att signera avtal, protokoll, fakturaunderlag (innan fakturering) etc men även för andra aktiviteter så som attestering eller inloggning. E-signering effektiviserar processer där signering sker fysiskt på papper, eller att öka säkerheten i enklare digitala lösningar. Signeringsmetoderna är baserad på dels certifikat (BankID) eller andra tvåfaktorbaserade lösningar (SMS-kod).
Kontakta gärna oss för mer information.
2020-08-13

Certifierad driftleverantör

Arkinets driftleverantör Cygate AB är numera certifierad enligt ISO 27001. Det tillsammans med en mycket säker datorhall för drift säkerställer trygg och säker tjänsteleverans i Arkinet.
2020-05-05

Avtalsarkivering

Norrlands Miljövård väljer Arkinet e-arkiv för sina kundavtal och leverantörsavtal.
2020-04-17

Avtalsarkivering

Kund inom telecom väljer att anlita vår digitaliseringsverksamhet som med stöd av teckentolkning av PDF:er läste in en stor mängd kundavtal in i Arkinet e-arkiv. Detta säkerställer att de snabbt och enkelt hittar rätt avtal vid behov.
2020-03-14

Arkivering fakturor

Kund inom bemanningsbranschen väljer att arkivera kundfakturor, påminnelser och inkassokrav i Arkinet e-arkiv för att snabbt och enkelt hitta dessa vid behov samt att efterleva bokföringslagen.
2020-02-11

Personalarkiv

Norrlands Miljövård väljer Arkinet Personalarkiv för samtliga personalhandlingar.
2020-01-22

Fastighetsarkiv

Fastighetsbolag väljer Arkinet Fastighetsarkiv för samtliga fastighetshandlingar. I uppdraget ingår skanning och teckentolkning av originalavtal (som sedan arkiveras) samt Arkinet e-arkiv för snabb och enkel återsökning.
2020-01-08

Kundavtalsarkiv

Kund inom telecom väljer att via vår Datafångst med stöd av teckentolkning läsa in ett stort antal kundavtal i PDF-format in i Arkinet e-arkiv. Uppdraget genomfördes med stor grad av automation i produktionsprocessen.
2019-11-06

Arkivforum

Coor Arkinet deltog på Arkivforum som utställare och deltagare.
2019-06-03

Arkivforum

Möt oss på Arkivforum 2019, 6-7 november, denna gång tillbaka till Filmhuset i Stockholm. Hur arkiveras databaser och verksamhetssystem utan informationsförlust eller begräningar i funktionalitet? Vi visar hur er information kan bevaras och nyttjas ännu effektivare i e-arkivet.
2019-01-15

Avropa Arkinet e-Arkiv från ramavtal

Coor är en av de utvalda leverantärerna i ramavtalet E-arkiv 2016 för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hela 952 organisationer är avropsberättigade.
2018-10-31

Arkivforum

Dags för Arkivforum 2018, 7-8 november, åter igen på Rival i Stockholm. Kom och träffa oss så visar vi er hur ni kan använda våra säkra tjänter för digitalisering, e-arkiv, ärende- och dokumenthantering.
2018-06-28

Arkivering av system

Spara kostnader och trygga arkiveringen av er digitala information genom att låta oss migrera era upphörda stödsystem till Arkinet. Vi hjälper våra kunder att effektivt arkivera sina system och databaser, säkra framtida sökning, hantering av personuppgifter och bevarande av kritisk information.
2017-06-16

Arkivforum

Träffa oss på Arkivforum 2017, 8-9 november, denna gång på Rival i Stockholm. Med våra många tjänster kan vi hjälpa er med alla era behov inom e-arkiv och dokumenthantering, effektivt och säkert.
2017-05-25

365 dagar kvar till GDPR

Om ett år kan vite utdömas enligt nya dataskyddsreformen GDPR. Är din organisation redo? Vi kan hjälpa er med att fastställa att ni följer den nya förordningen och vi har tjänsterna som ger er högsta tänkbara säkerhet, så som krypterad lagring.
2016-10-27

Remisshantering

Arkinet kan nu hantera parallella godkännanden från flera remissinstanser, att användas exempelvis vid godkännande av avtal eller protokoll. Med det inbyggda stödet för e-signering så sparas både tid och pengar, och spårbarheten tryggas.
2016-08-15

Ritningsskanner

Till vår produktionsanläggning för datafångst har vi en ny skanningsplattform för hantering av ritningar upp till storlek A0. Skanning kan ske i färg och levereras till ett flertal bild- och CAD-format.
2016-05-23

Arkivforum

Vi finns på Arkivforum 2016, 9-10 november, Filmhuset, Stockholm.
Tala med oss om säkerhet och långsiktighet i din dokumenthanteringslösning.
2015-11-03

HR-dagen 2015

Än en gång visar vi hur vår HR-avdelning arbetar digitalt och hur e-signering kan korta ledtider
och öka kontrollen. På HR-dagen 2015 den 6:e november på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.

2015-10-25

Coor SmartArchive

Våra tjänster för digitaliering och införande av e-arkiv lanseras nu som en del av Coors servicelösningar för det smarta kontoret under namnet Coor SmartArchive. Med SmartArchive hjälper vi våra kunder att arbeta papperslöst och spara utrymme i det aktivitetsbaserade kontoret.
2015-05-07

Arkivforum

Till hösten kan du än en gång träffa oss på Arkivforum 2015, 11-12 november, Grand Hotel, Stockholm.
Besök vår monter så visar vi vår användarvänliga tjänst för e-arkiv, ärende- och dokumenthantering.
2015-04-24

HR-dagen 2015

Vi presenterar hur vår HR-avdelning digitaliserade sina personalarkiv i Norden och fick en
ökad effektivitet i vardagen med ett gemensamt e-arkiv, på HR-dagen 2015 i Uppsala.

2015-03-01

Speglade webbformulär

Arkinet kan generera webbformulär som enkelt integreras med er publika webbplats
eller ert intranät. Formulären följer er befintliga webbdesign och har stöd för validering.
Ärendena, så som beställningar eller förfrågningar, kan ni sedan hantera i Arkinet.
2014-12-02

Arkivforum

Coor ställer ut på Arkivforum 2015, 11-12 mars, Grand Hotel, Stockholm.
Våra kunder erhåller rabatt på deltagaravgift, kontakta oss för rabattkod.
2014-11-10

Office-integration

Öppna dina dokument direkt från Arkinet till din Office-programvara. När du är klar med
redigeringen så sparas dokumentet till Arkinet, utan att du behöver mellanlagra det lokalt.
Kommunikationen är givetsvis alltid krypterad.

2014-04-10

Dokumentmallar

Arkinet genererar nu förifyllda dokumentmallar. Välj vilken typ av dokument du vill skapa,
ange titel och andra uppgifter som gäller för den aktuella dokumenttypen, och du får en färdig dokumentmall med dina uppgifter och ett genererat dokumentnummer redan ifyllda.
2013-08-07

Arkivforum

Coor förklarar effektiviseringslösningar och elektroniskt bevarande med våra
samlade dokumenthanteringstjänster på Arkivforum 2013, 6-7 november,
Grand Hotel, Stockholm.

2013-06-10

Dokumentlänkar

Arkinet inför säkra dokumentlänkar. Skapa länkar för dina dokument och använd dessa
på webbportaler, i rutiner, i marknadsutskick, i dina e-postmeddelanden med mera.
Dokumenten kan vara publika eller kräva autentisering. Exempel på dokumentlänk.

2012-11-19

Pressmeddelande

Coor Service Management förvärvar Addici.

2012-09-18

Dokumentrapporter

Arkinets rapportfunktion förstärks nu med möjlighet för användaren att anpassa
rapporternas innehåll och utseende, samt att spara uttagna rapporter i Arkinet.
2011-03-29

EDF

Addici presenterar effektiviserad dokumenthantering som tjänst
Energidataföreningens vårträff 10-11 maj, 2011, Stenungsund.

2010-01-25

PDF

Addici visar möjligheter till outsourcing av ett företags dokumenthantering
med tjänsten Arkinet på Arkivforum 2010, 16-17 mars,
Wenner-Gren Center, Stockholm.