2019-06-03

Arkivforum

Möt oss på Arkivforum 2019, 6-7 november, denna gång tillbaka till Filmhuset i Stockholm. Hur arkiveras databaser och verksamhetssystem utan informationsförlust eller begräningar i funktionalitet? Vi visar hur er information kan bevaras och nyttjas ännu effektivare i e-arkivet.
2019-01-15

Avropa Arkinet e-Arkiv från ramavtal

Coor är en av de utvalda leverantörerna i ramavtalet E-arkiv 2016 för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hela 952 organisationer är avropsberättigade.
2018-10-31

Arkivforum

Dags för Arkivforum 2018, 7-8 november, åter igen på Rival i Stockholm. Kom och träffa oss så visar vi er hur ni kan använda våra säkra tjänter för digitalisering, e-arkiv, ärende- och dokumenthantering.
2018-06-28

Arkivering av system

Spara kostnader och trygga arkiveringen av er digitala information genom att låta oss migrera era upphörda stödsystem till Arkinet. Vi hjälper våra kunder att effektivt arkivera sina system och databaser, säkra framtida sökning, hantering av personuppgifter och bevarande av kritisk information.
2017-06-16

Arkivforum

Träffa oss på Arkivforum 2017, 8-9 november, denna gång på Rival i Stockholm. Med våra många tjänster kan vi hjälpa er med alla era behov inom e-arkiv och dokumenthantering, effektivt och säkert.
2017-05-25

365 dagar kvar till GDPR

Om ett år kan vite utdömas enligt nya dataskyddsreformen GDPR. Är din organisation redo? Vi kan hjälpa er med att fastställa att ni följer den nya förordningen och vi har tjänsterna som ger er högsta tänkbara säkerhet, så som krypterad lagring.
2016-10-27

Remisshantering

Arkinet kan nu hantera parallella godkännanden från flera remissinstanser, att användas exempelvis vid godkännande av avtal eller protokoll. Med det inbyggda stödet för e-signering så sparas både tid och pengar, och spårbarheten tryggas.
2016-08-15

Ritningsskanner

Till vår produktionsanläggning för datafångst har vi en ny skanningsplattform för hantering av ritningar upp till storlek A0. Skanning kan ske i färg och levereras till ett flertal bild- och CAD-format.
2016-05-23

Arkivforum

Vi finns på Arkivforum 2016, 9-10 november, Filmhuset, Stockholm.
Tala med oss om säkerhet och långsiktighet i din dokumenthanteringslösning.
2015-11-03

HR-dagen 2015

Än en gång visar vi hur vår HR-avdelning arbetar digitalt och hur e-signering kan korta ledtider
och öka kontrollen. På HR-dagen 2015 den 6:e november på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.

2015-10-25

Coor SmartArchive

Våra tjänster för digitaliering och införande av e-arkiv lanseras nu som en del av Coors servicelösningar för det smarta kontoret under namnet Coor SmartArchive. Med SmartArchive hjälper vi våra kunder att arbeta papperslöst och spara utrymme i det aktivitetsbaserade kontoret.
2015-05-07

Arkivforum

Till hösten kan du än en gång träffa oss på Arkivforum 2015, 11-12 november, Grand Hotel, Stockholm.
Besök vår monter så visar vi vår användarvänliga tjänst för e-arkiv, ärende- och dokumenthantering.
2015-04-24

HR-dagen 2015

Vi presenterar hur vår HR-avdelning digitaliserade sina personalarkiv i Norden och fick en
ökad effektivitet i vardagen med ett gemensamt e-arkiv, på HR-dagen 2015 i Uppsala.

2015-03-01

Speglade webbformulär

Arkinet kan generera webbformulär som enkelt integreras med er publika webbplats
eller ert intranät. Formulären följer er befintliga webbdesign och har stöd för validering.
Ärendena, så som beställningar eller förfrågningar, kan ni sedan hantera i Arkinet.
2014-12-02

Arkivforum

Coor ställer ut på Arkivforum 2015, 11-12 mars, Grand Hotel, Stockholm.
Våra kunder erhåller rabatt på deltagaravgift, kontakta oss för rabattkod.
2014-11-10

Office-integration

Öppna dina dokument direkt från Arkinet till din Office-programvara. När du är klar med
redigeringen så sparas dokumentet till Arkinet, utan att du behöver mellanlagra det lokalt.
Kommunikationen är givetsvis alltid krypterad.

2014-04-10

Dokumentmallar

Arkinet genererar nu förifyllda dokumentmallar. Välj vilken typ av dokument du vill skapa,
ange titel och andra uppgifter som gäller för den aktuella dokumenttypen, och du får en färdig dokumentmall med dina uppgifter och ett genererat dokumentnummer redan ifyllda.
2013-08-07

Arkivforum

Coor förklarar effektiviseringslösningar och elektroniskt bevarande med våra
samlade dokumenthanteringstjänster på Arkivforum 2013, 6-7 november,
Grand Hotel, Stockholm.

2013-06-10

Dokumentlänkar

Arkinet inför säkra dokumentlänkar. Skapa länkar för dina dokument och använd dessa
på webbportaler, i rutiner, i marknadsutskick, i dina e-postmeddelanden med mera.
Dokumenten kan vara publika eller kräva autentisering. Exempel på dokumentlänk.

2012-11-19

Pressmeddelande

Coor Service Management förvärvar Addici.

2012-09-18

Dokumentrapporter

Arkinets rapportfunktion förstärks nu med möjlighet för användaren att anpassa
rapporternas innehåll och utseende, samt att spara uttagna rapporter i Arkinet.
2011-03-29

EDF

Addici presenterar effektiviserad dokumenthantering som tjänst
Energidataföreningens vårträff 10-11 maj, 2011, Stenungsund.

2010-01-25

PDF

Addici visar möjligheter till outsourcing av ett företags dokumenthantering
med tjänsten Arkinet på Arkivforum 2010, 16-17 mars,
Wenner-Gren Center, Stockholm.