Coor är en av Nordens ledande tjänsteleverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Inom Coor finns spetskompetens inom en rad olika områden. Coor tar ett stort ansvar för sitt agerande i förhållande till kunder, medarbetare, miljö och samhälle i stort Se mer på www.coor.com .

Inom tjänsteområdet Dokumenttjänster erbjuder vi Arkinet som är en lättanvänd, säker och effektiv tjänst för avtalshantering, personalarkiv, fastighetsdokumentation, fakturahantering, ärendehantering etc. Tjänsten används av kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Lösningarna bygger på vårt kunnande inom verksamhetsstöd tillsammans med den etablerade stabila plattformen Arkinet.Arkinet är Coors egen webbaserade tjänst för e-arkiv, ärendehantering och dokumenthantering med helt integrerade tilläggstjänster som e-signering, avtalslarm, digitalisering etc. Arkinet har funnits på marknaden sedan 2001, vilket borgar för långsiktighet och stabilitet.I Arkinet hanterar ni snabbt, enkelt och säkert alla era viktiga dokument som avtal, fullmakter, ansökningar, offerter, fakturor, protokoll, transaktioner med mera samlade på ett ställe. Det ger er en snabb och enkel åtkomst till informationen och därmed bättre överblick över de överenskommelser som gäller med kunder, samarbetspartners, anställda och medborgare.

Detta spar både tid och pengar samtidigt som servicen gentemot kunder och medborgare ökar i både kvalitet och nöjdhet hos mottagaren. All er information lagras inom Sveriges gränser i mycket säkra datorhallar.