Coor är en av Nordens ledande tjänsteleverantörer, och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt. Inom Coor finns spetskompetens inom en rad olika områden. Coor tar ett stort ansvar för sitt agerande i förhållande till kunder, medarbetare, miljö och samhälle i stort. Se mer på www.coor.com .

Inom tjänsteområdet Dokumenttjänster erbjuder vi lättanvända, säkra och effektiva lösningar för dokument och informationsintensiva processer som avtalshantering, personalarkiv, fastighetsdokumentation, fakturahantering och ärendehantering etc. Tjänsterna används av kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Lösningarna bygger på vårt kunnande inom verksamhetsstöd tillsammans med den etablerade (sedan 2001) stabila plattformen Arkinet.

Arkinet är Coors tjänst för dokumenthantering, ärendehantering, e-arkiv och digital lagring. Arkinet är en webbaserad tjänst som nås via Internet och som har funnits på marknaden sedan 2001 (vilket borgar för långsiktighet och stabilitet)

I Arkinet hanterar ni snabbt, enkelt och säkert era viktiga dokument som avtal, fullmakter, ansökningar, offerter, fakturor, protokoll, transaktioner med mera samlade på ett ställe. Det ger er en snabb och enkel åtkomst till informationen och därmed bättre överblick över de överenskommelser som gäller med kunder, samarbetspartners, anställda och medborgare.

Detta spar både tid och pengar samtidigt som servicen gentemot kunder och medborgare ökar i både kvalitet och nöjdhet hos mottagaren. All er information lagras inom Sveriges gränser i mycket säkra datorhallar.