Coor är en nytänkande aktör inom företagsservice med drygt 7 000 anställda i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vår kärnkompetens finns inom; arbetsplatsservice, säkerhet, lokalvård, telefoni, fastighetstjänster samt dokumenttjänster.

Inom tjänsteområdet Document Process Outsourcing skräddarsyr vi effektiva lösningar för dokumentintensiva processer, såsom avtals- och ärendehantering för såväl företag som myndigheter och andra organisationer. Lösningarna bygger på vårt kunnande inom verksamhetsstöd tillsammans med en stabil teknisk plattform.

Arkinet är Coors tjänst för dokumenthantering, ärendehantering, e-arkiv och digital lagring. Arkinet är en webbaserad tjänst som nås via Internet, även kallat software-as-a-service (SaaS).

I Arkinet kan viktiga dokument som avtal, fullmakter, ansökningar, offerter, fakturor, protokoll, transaktioner med mera samlas på ett ställe. Det ger en bättre överblick över de överenskommelser som gäller med kunder, samarbetspartners, anställda och medborgare.

Återsökningen av arkiverade dokument och hanteringen av ärenden, som förfrågningar, ansökningar, beställningar, reklamationer med mera, sker mycket enklare och snabbare vilket sparar tid och pengar.