Arkinet är en säker, lättanvänd och kostnadseffektiv tjänst för e-arkiv och ärendehantering.

I Arkinet kan ni välja funktioner som dokumenthantering, innehållshantering, ärendehantering, workflow, e-arkiv och stöd för samarbete etc. Arkinet ger er snabb och enkel tillgång till sådan funktionalitet i form av en tjänst.

Våra kunder använder Arkinet för att på ett kostnadseffektivt sätt få ordning och reda på sin information utan dyra investeringar i system och långa utvecklingsprojekt.

Coor är specialister på att ta över och vidareutveckla affärsstödjande funktioner. Vi erbjuder våra kunder säkra och heltäckande lösningar som startas upp snabbt och enkelt.

Så levererar vi

Vi levererar Arkinet som en tjänst. Det betyder att vi står för all drift, underhåll, backup, administration, säkerhet och support. För att använda tjänsten behövs endast en webbläsare, där ni loggar in och får full tillgång till alla era dokument och ärenden.

Vi har i över ett decennium levererat en säker, stabil och skalbar lösning till flera organisationer.

Fördelarna med Arkinet som tjänst är många. Kostnaderna är betydligt lägre, då alla driftskostnader inklusive säker datorhall etc ingår i tjänsten. Ni slipper också stora investeringar i hård- och mjukvara. Dessutom är kostnaderna mer förutsägbara.

Det går också betydligt snabbare att börja med digital dokumenthantering, då all nödvändig infrastruktur finns på plats så som själva systemet, integrerad digitalisering av pappersdokument etc. Som kund till en tjänst har du också möjlighet att åtnjuta all ny funktionalitet som tillförs tjänsten, utan dyra och resurskrävande uppgraderingar så som e-signering, larm på avtalsdokument etc. Listan är lång och fylls på regelbundet då kunddriven utveckling är en del av tjänsten. Prissättningen baseras på nyttjande, vilket gör att du slipper betala för överkapacitet och outnyttjade resurser.

Integration

Arkinet är enkelt att integrera med dina övriga system, och du bestämmer själv nivåer på tillgänglighet, prestanda och säkerhet.

Du får full tillgång till din information och kan lämna, hämta och uppdatera informationen via väldefinierade gränssnitt (API).

Kommunikationsmetoderna är normalt Web Services (REST) eller SFTP (FTP krypterat med SSH).

Import och export kan definieras med hjälp av SIP och DIP enligt OAIS-modellen. Kvalitetskontroller och formatkonverteringar kan utföras.

Säkerhet

Arkinet erbjuds med en hög säkerhetsnivåer där all eran information skyddas av bland annat kryptering både vid lagringen och i kommunikationen till och från Arkinet. Tjänsten som helhet har en hög profil mot informationssäkerhet och tar stöd av informationssäkerhetsstandarden ISO 27001.

Access och kommunikation

All trafik till och från Arkinet sker krypterat med SSL. Access till Arkinet kan ges från hela Internet eller från erat egna nät (IP-segment) enligt era önskemål. Med säkerhetsnivå grund/normal sker inloggning med personligt användar-id och lösenord. Med säkerhetsnivåer hög och mycket hög krävs även klient-certifikat (SSL) respektive PKI.

För intergrationslösningar används WebServices (REST), SFTP (FTP över SSH) eller SSL för kommunikation mot fasta IP-adresser. Gränssnitt finns även för e-post och SMS.

Teknik

Arkinet är en webbaserad tjänst för dokumenthantering, ärendehantering och e-arkiv. Detta innebär att du som kund slipper bekymra dig om drift och underhåll, installationer, uppdateringar, backuper med mera. Allt sådant hanteras av Coor. Användare ges tillgång till Arkinet via en vanlig webbläsare. Integrationer mot dina andra system är fullt möjliga via säkra kommunikationsprotokoll.

Webbläsare, verktyg och format

Arkinet kan bland annat användas från webbläsare som Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox och Opera, även från surfplattor och smarta telefoner. För de dokument som ni hanterar behövs lokala verktyg eller insticksprogram (plug-ins) för att visa och arbeta med dokumenten. Insticksprogram finns tillgängliga för de flesta format och vi hjälper er gärna att finna lämpliga programvaror om ni saknar något.

Visning av PDF-dokument ingår i de flesta webbläsare som standard. Bilder i TIFF-format kan konverteras till PDF av Arkinet, vid inläsning eller visning.

Användargränssnittet går att få på flera olika språk.

Teknisk systemlösning

Arkinet är en webbapplikation med applikationsservrar och databaser i en skiktad lösning, skyddade av brandväggar. Informationen i Arkinet separeras mellan olika kunder genom ett flertal oberoende och externt verifierade säkerhetslösningar, vilket gör att sekretessen mellan olika kunder alltid kan garanteras.

Lagring sker på disk för snabbast möjliga access. Med en god Internet-förbindelse understiger söktiden normalt tre sekunder. Dokument lagras oberoende av format. Insticksprogram (plug-in) kan användas i webbläsare för visning av format som ej stöds av lokala verktyg.

Arkinet ägs och utvecklas av Coor. Tjänsten är en egenutvecklad plattform och använder databashanterare från Oracle. Vi arbetar med metoder som Lean, Scrum, automatisk testning och med granskningar. I tjänsten ingår att Arkinet utvecklas i takt med att tekniken går framåt, något som ni slipper hantera.

Drift

På köpet sparas era känsliga dokument i en av Sveriges säkraste datorhallar. Datorhallen övervakas kontinuerligt och har mycket gott skydd mot strömavbrott, brand, intrång med mera. Säkerhetskopiering (backup) av all information tas kontinuerligt och förvaras på ett säkert sätt enligt gällande standard.

Tillförlitlighet

Arkinet används av hundratals användare dagligen och har varit i drift i ca 20 år. Arkinet lagrar mer än 35 miljoner dokument av allehanda format, bland annat TIFF, PDF, MP3 och XML. Arkinet är idag integrerat med ett 60-tal system.