Arkinet e-Arkiv ger tillgång till Coors digitala dokumentarkiv med följande funktioner:

 • Arkivera dokument oberoende av format
 • Registrering av metadata (söknycklar)
 • Återsökning (söka och visa dokument) efter klassificering eller fritextsökning
 • Säkerhetsklassning av metadata (enligt GDPR)
 • Skicka och ta emot dokument med e-post
 • Systemintegration för ingest och access
 • Formatkonvertering
 • Larm och påminnelser
 • Avvikelsehantering
 • Arkivredovisning, rapporter och statistik
 • Bevarande (enligt OAIS)
 • Gallring
 • Historik och spårbarhet