Arkinet e-Arkiv ger tillgång till Coors digitala dokumentarkiv med följande funktioner:

 • Arkivera dokument oberoende av format
 • Registrering av metadata (söknycklar)
 • Återsökning (söka och visa dokument) efter klassificering eller fritextsökning
 • Säkerhetsklassning av metadata (enligt GDPR)
 • Skicka dokument med e-post
 • Skicka meddelande via SMS
 • Systemintegration via API
 • Formatkonvertering
 • Arkivredovisning, rapporter och statistik
 • Bevarande (enligt OAIS)
 • Gallring
 • Historik och spårbarhet
 • Krypterad lagring
 • Rollbaserad behörighetsstyrning
 • Single Sign-On