Är din information låst i system som inte längre är aktiva inom verksamheten?
Att dra ut kontakten och stänga ner ett IT-system kan vara ett svårt beslut i en organisation. Ofta står systemen i drift lång tid efter att de slutat användas i det dagliga arbetet vilket snabbt leder till onödiga kostnader i form av drift, licens , upprätthållande av kompetens etc för verksamheten. Och under tiden blir det allt svårare att nå informationen för dem som fortfarande är i behov av den. Genom att överföra informationen till ett e-arkiv kan informationen bevaras och kostnader minska.

Med Arkinet e-Arkiv kan all information från tidigare stödsystem och databaser migreras och lagras på ett tryggt sätt. Dokument, ärenden, transaktioner, komplexa datamodeller, strukturerad och ostrukturerad information kan migreras, konverteras och tas över till e-arkivet. Datamängderna är inga problem, e-arkivet är konstruerat för stora datamängder och långsiktig lagring. Lösning följer OAIS-modellen. Med tydliga behörighetsregler och anpassningsbara sökformulär är det enkelt för rätt personal att återfinna sin information och känna igen begreppen från sina tidigare system. Regler för gallring går också att definiera.

Vi har stor erfarenhet inom området och har mycket effektiva metoder för att snabbt analysera och migrera system till vårt e-arkiv. Oavsett om det gäller långsiktigt bevarande, lagring av bokföringsmaterial i 7-10 år, eller bara viktig projekt- eller verksamhetsinformation som behövs de närmaste två åren, så kan vi sätta upp den e-arkivslösning som passar era behov.

Läs mer om Arkinet e-Arkiv.

Förbättra och återanvänd informationen

Arkinet har lättanvända funktioner för arkivvård, och även möjlighet till integrationer för import och export. Dessutom kan arbetsflöden sättas upp med Arkinet Ärende för att kanalisera data genom olika steg där informationen kan kompletteras eller kvalitetssäkras.

Den e-arkiverade informationen kan hållas uppdaterad med verksamhetens övriga informationsmodeller och kan också exporteras till andra verksamhetssystem, som en del i en systemmigrering eller genom att vara utgångspunkt för master-data.

Arkinet e-Arkiv passar också som ett mycket kostnadseffektivt mellanarkiv, där informationen enkelt kan exporteras vidare till andra framtida lagringslösningar.