Vår idé är att tillhandahålla en flexibel tjänst, färdig att använda, utan tidsödande anpassningar eller utvecklingsarbete. Allt förpackat i en enkel lösning som inte kräver några omfattande utbildningsinsatser. Vi skräddarsyr tjänsten så att den passar era processer.

Läs mer om hur Arkinet underlättar hanteringen av olika typer av dokument och ärenden:

Fler möjligheter med Arkinet

Här följer några kundexempel på vad tjänsten används till:

Arkivering och utskick av fakturor

Manpower behövde arkivering av kundfakturor och även stöd för utskick av fakturor med bilagor till utvalda kunder. Arkinet integrerades mot affärssystemet, print-byrån och det interna systemet för hantering av fakturaunderlag.

Arkinet knyter ihop fakturan med sökuppgifter och med samtliga bilagor som ligger till grund för fakturan. I ett särskilt arbetsflöde i Arkinet kan handläggare på varje enhet inom Manpower Norden sammanställa sina kunders fakturor på det sätt kunden önskar.

Varje månad arkiveras 25 000 fakturor och bilagor. Även EDI-fakturor arkiveras. Manpower använder Arkinet inom Norden och även i Indien.

Effektiviserat inflöde av avtal

Telia hanterar samtliga sina kundavtal i Arkinet. Genom att integrera sina tjugotal system som producerar avtal i digitalt format med Arkinet, garanterar de att kundtjänsten har tillgång till nya avtal inom några minuter från att de tecknas.

För de avtal som fortfarande traditionellt signeras på papper har de genom att förse avtalen med OCR-koder också lyckats få dessa avtal lagrade och återsökningbara på mindre än 24 timmar.
Telia hanterar dagligen 1000 ärenden i Arkinet och har ett stadigt inflöde på nära 200 000 nya dokument per månad.