Arkinet Ärende innehåller workflow-funktioner som underlättar arbetsflödet vid hanteringen av olika typer av ärenden. Några exempel på funktioner är:

 • Köhantering och fördelning av ärenden
 • Strukturerade arbetsflöden (work-flow)
 • Bevakning av ärendestatus och tidsfrister
 • Koppling av inkomna svar till pågående ärenden
 • Speglade webbformulär för integration med kundsite
 • Arkivering via integration med Arkinet e-arkiv
 • Koppla dokument och ärenden
 • Parallella ärenden
 • Sökning på hela ärendet, eller kopplade dokument och ärenden
 • Generera svarsbrev, skicka som brev, e-post eller SMS
 • Översikt, rapporter och statistik
 • Historik och spårbarhet