Med Arkinet Dokument hanteras dokument under hela livscykeln med hjälp av bl a följande funktioner:

 • E-signering
 • Skapa dokument, med eller utan mallar
 • Registrering av dokument och metadata
 • Redigera och uppdatera dokument
 • Granska och godkänna dokument
 • Ladda ner och ladda upp dokument via webbgränssnitt
 • Office-integration
 • Versionshantering
 • Fritextsökning
 • Dokumentrelationer
 • Säkra dokumentlänkar
 • Digitala mallar
 • Remisshantering