Coor tar ett helhetsansvar för dina informationsprocesser. Vi hjälper till med insamling och sortering, med datafångst, som skanning och tolkning, och med fysisk lagring. Vi kan också avlasta den egna personalen med rutinsysslor som registrering och kvalitetskontroll.

Inledningsvis kan vi även hjälpa dig med kartläggning, informations- och riskanalyser, förstudie och projektgenomförande. Men det är alltid du själv som avgör vilka delar av verksamheten som bedrivs inom företaget, och vilka delar du väljer att ta hjälp med.

Genom att se på hela processen, där ett dokumenthanteringsbehov identifierats, kan en högre effektivisering uppnås, än att bara se på delmomentet i sig. På detta sätt kan Coor ge er så mycket mer hjälp än vad som kan uppnås genom att exemeplvis bara införa ännu en systemlösning.